Contacteer ons
Link to my Facebook Page
Link to my Linkedin Page
Link to my Twitter Page
juni 2019
M D W D V Z Z
« nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Privacy

Persoonsgegevens worden in het kader van de bedrijfsvoering van 4AllBusiness verwerkt. 4AllBusiness verwerkt persoonsgegevens voor: a. kredietwaardigheidonderzoek; b. marktonderzoek, verkoopactiviteiten en marketing van werkzaamheden en /of diensten van 4AllBusiness of van met haar verbonden vennootschappen; c. facturatie; d. verkeersbeheer.

4AllBusiness draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 4AllBusiness garandeert Contractant dat zij de persoonsgegevens van Contractant en haar medewerkers nimmer aan derden ter beschikking zullen stellen zonder toestemming van Contractant.

4AllBusiness zal wettelijke verplichtingen tot verstrekking van informatie, waaronder persoonsgegevens, naleven.

Voor zover 4AllBusiness in het kader van de Dienst persoonsgegevens – waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen persoonsgegevens van werknemers van de Contractant – in opdracht van de Contractant verwerkt, reedt 4AllBusiness op als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en treedt de Contractant op als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Overeenkomst zal alsdan gelden als de overeenkomst waarin de uitvoering van de verwerking door 4AllBusiness als bewerker wordt geregeld en op basis waarvan een verbintenis ontstaat tussen 4AllBusiness en de Contractant ex artikel 14 lid 2 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Contractant stemt er mee in dat 4AllBusiness de NAW gegevens van haar organisatie bekend mag maken aan prospects die om referenties vragen, tenzij Contractant te kennen heeft gegeven daarmee niet akkoord te gaan.

4AllBusiness zal prospects en Contractant uitsluitend met elkaar in contact brengen als Contractant daartoe vooraf zijn toestemming toe heeft gegeven.

Contractanten stemmen er mee in dat 4AllBusiness derden statistische informatie verschaft over b.v. het aantal Contractanten, het aantal bezoekers van websites en het aantal individuele aanbiedingen, en wel op zodanige wijze, dat de anonimiteit van Contractanten gewaarborgd blijft.