Contacteer ons
Link to my Facebook Page
Link to my Linkedin Page
Link to my Twitter Page
juni 2019
M D W D V Z Z
« nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Disclamer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel 4AllBusiness zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het
gebruik van deze website. 4AllBusiness ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4AllBusiness BV.

4AllBusiness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van 4AllBusiness. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

4AllBusiness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van 4AllBusiness. 4AllBusiness behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige
internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van 4AllBusiness Diensten.

Alle genoemde prijzen onder voorbehoud.

4AllBusiness does not accept any liability, written or implied, for content of third parties being offered for information on the 4AllBusiness website. This covers, yet not exclusively, infringement of copyrights, protected work(s) or otherwise acting in countenance with intellectual property rights of third parties.

4AllBusiness does not accept any liability, written or implied, for direct or indirect damages that occur due to content of the 4AllBusiness website, including content of third parties being offered for information there. 4AllBusiness reserves the right to adjust, alter or delete content of third parties offered on its website if the content offered by third parties or already published information is against the law, the stake of other internet users, other third parties or the general Agreements of 4AllBusiness Services.